groeiprocessen faciliteren

veranderen is bewegen

Repairing Balance Aanpak

“Als directielid vind ik het belangrijk om ‘feeling’ te hebben met de medewerkers. Toch begreep ik niet waarom wij veel van onze medewerkers niet zo ver kregen om na onze reorganisatie succesvol en actief deel te nemen in de veranderde processen. Na het inschakelen van Repairing Balance heb ik het gevoel dat ik pas écht weet wat er bij onze medewerkers speelt en hoe ik daar effectief mee om kan gaan. Eindelijk werkt de verandering die we voor ogen hadden écht.”

Onderzoek

Door middel van een meting bekijken we waar iedereen staat in het veranderingsproces en hoe zij het best begeleid kunnen worden.

Effectief Leiderschap

Als leidinggevende leren wij jou de vaardigheden verder te ontwikkelen die nodig zijn om mensen mee te nemen in een veranderproces. Je leert meer effecten te halen door in dialoog te komen met je medewerkers. Je leert weerstanden waar te laten zijn in al zijn vormen, de juiste dialoog te voeren en weet conflictsituaties te hanteren en om te buigen.

Angst wordt durf

Met de resultaten van de eindmeting, die we vergelijken met de eerdere meting, zien we het resultaat van de coaching. Vanaf nu is de leidinggevende beter in staat om medewerkers te begeleiden in veranderingsprocessen. Angst is durf geworden!

Veranderingen doorvoeren met REPAIRING balance

Door met meer inzicht leiding te geven kunnen veel conflicten met medewerkers vermeden worden. De medewerkers zullen zich beter begrepen voelen en de leidinggevende snapt waar eventuele weerstand bij de medewerker vandaan komt. Hierdoor is het makkelijker om veranderingen binnen de organisatie door te voeren en wordt uitval van medewerkers voorkomen.

 

Volg ons