test Repairing Balance

test de balans van uw medewerkers en voorkom uitval en ziekteverzuim

Repairing Balance Aanpak

“Wij zetten het onderdeel coaching in voor onze medewerkers om uitval (preventief) te voorkomen. Wij hebben hier in de loop van de tijd goede resultaten met uw coaches in behaald, ook de deskundige dienstverlening is voor ons van groot belang om de samenwerking voort te zetten.”

Onderzoek

Middels een meting testen we de balans van de medewerker en ontdekken we waar de zwakke punten zitten die op termijn tot stress of zelfs een burn-out zouden kunnen leiden.

Herstel

Met behulp van een coach gaat de medewerker aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen die zorgen dat hij of zij beter in balans komt.

Blijvend resultaat

Na afloop van het coachingstraject is de medewerker in staat om stressvolle situaties beter de baas te zijn. We testen dit door een nieuwe meting te doen en deze resultaten te vergelijken met de beginscore.

Voorkom uitval dankzij testing balance

Door te weten waar zwakke punten zitten bij jezelf of medewerkers kan (langdurig) ziekteverzuim voorkomen worden. Preventie is hierin enorm belangrijk en kan veel leed voorkomen. Op deze wijze kan het ziekteverzuim in uw organisatie effectief worden voorkomen of worden teruggedrongen. Ook kan op deze manier een gefundeerde keuze worden gemaakt voor bijvoorbeeld een geschikte promotie voor een medewerker.

 

Volg ons