team ontwikkeling

voorkom uitvak bij werknemers

Repairing Balance Aanpak

“Ik ben nog steeds blij dat ik dit traject doorlopen heb en kan het iedereen aanbevelen. Daar waar andere methodes stoppen wanneer je de “zwakke plekken” in beeld hebt, gaat deze methode verder en leert je ook hoe je in situaties anders moet handelen waardoor je er als team sterker uitkomt! Na dit traject zijn we als team beter op elkaar ingespeeld, weten we beter hoe we moeten communiceren en zijn we gevoeliger voor hoe het team als geheel in elkaar zit.”

Onderzoek

Onze bewezen methode helpt je te ontdekken welke eigenschappen jou of het team uit balans brengen tijdens spannende situaties en veranderingen. Zo krijgen we inzichtelijk welke vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden om het team in balans te houden en uitval te voorkomen.

Herstel

Zodra we weten welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen, gaan we daarmee aan de slag om zo meer grip te krijgen op stressvolle situaties op het werk. Het resultaat is een vernieuwde en solide basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

Blijvend resultaat

Met het nieuwe inzicht en vaardigheden ben je in staat om bepaalde situaties te herkennen en er accuraat en tijdig op te reageren. Zo wordt voorkomen dat er stress of zelfs uitval ontstaat en zal het team optimaal kunnen presteren. Een eindmeting geeft bovendien inzicht in het resultaat van het coachingstraject.

LEIDING GEVEN MET MEER INZICHT

Door met inzicht leiding te geven leer je onbalans en weerstand van werknemers tijdig te signaleren. Zo kan veel (langdurige) uitval voorkomen worden. Met de Repairing Balance-aanpak kunnen we leidinggevenden leren deze signalen te zien en er effectieve actie op te ondernemen. Werknemers leren we inzien welke eigenschappen niet of minder in balans zijn en leren we vaardigheden om dit blijvend te voorkomen. Zo zijn medewerkers gemotiveerder, ondernemen ze eerder actie en is er minder ziekteverzuim.

 

Volg ons